Service

                       service-dept2service-dept

Service

Vi vet hvor viktig service og oppfølging er for våre kunder. Våre erfarne og dyktige mekanikere blir regelmessig oppdatert hos våre leverandører, slik at vi på best mulig måte kan yte våre kunder best mulig service.

Vi disponerer også 3 servicebiler, og kan utføre det meste ute hos våre kunder.

 Serviceavtale

✓ Forutsigbarhet
✓ Lave faste kostnader
✓ Redusert risiko for driftstans og havari
✓ Høyere annenhåndsverdi
✓ Originale reservedeler
✓ Dyktige teknikere som kan ditt produkt
✓ Fleksibelt og kan tilpasses dine behov

Våre serviceavtaler kan tilpasses dine ønsker og behov. En serviceavtale gjør det mulig å skreddersy vedlikeholdet av dine produkter og dine spesifikke behov til faste priser.

Brosjyre: Serviceavtale

Sertifisering

Våre dyktige teknikere vil utføre Sakkyndig Kontroll på dine masseforflyttingsmaskiner. Etter utført kontroll, vil du få beskjed om tilstanden på maskinen. Dette vil også bli dokumentert i Kontrollbok for Arbeidsutstyr i henhold til krav fra Arbeidstilsynet.

✓ Sakkyndig Kontroll ved behov
✓ Fast pris på kontrollen
✓ Avtale om Sakkyndig Kontroll hvert år
✓ Vi følger dette opp og tar kontakt for avtale om tidspunkt.
✓ Kan kombineres med en serviceavtale

Våre dyktige teknikere vil utføre Sakkyndig Kontroll på dine masseforflyttingsmaskiner. Etter utført kontroll, vil du få beskjed om tilstanden på maskinen. Dette vil også bli dokumentert i Kontrollbok for Arbeidsutstyr i henhold til krav fra Arbeidstilsynet

Brosjyre: Sakkyndig kontroll