Serco – like god som sandspreder og saltspreder som grusspreder og en viktig del av vinterens veivedlikehold.

SERCO produktene er produsert og montert av JPT Jaskari Oy i Finland. Her skjer hele prosessen fra design, deleproduksjon, lakkering og montering til sluttkontroll i henhold til ISO 9001: 2015 styringssystemstandard.

SERCO-produktene har blitt produsert i Finland siden 1994. SERCOs underleverandører er også i stor grad finske. Produktutviklingen av SERCO sandspredere, saltspredere og grusspredere skjer i nært samarbeid med kunder.

SERCO støtter sine kunder også etter at de nye produktene har forlatt fabrikken. Et godt tegn på dette er deres kontinuerlige utvikling av reservedeler og veivedlikeholdstjenester. Som kunde av et SERCO produkt er du sikret riktig reservedeler.

Multimaskin fører SERCO sandspredere, som også kan benyttes i vinterens veivedlikehold som grusspredere og saltspredere med like godt resultat. SERCO-sprederne er like godt egnet på små så vel som på store områder. SERCO er sentrifugalspredere, hvilket betyr at forbruket av sandblåst grus kan være inntil 30% mindre sammenlignet med en normal valsepreder, og sandfordelingen kan være opptil tre ganger høyere.

SERCO spredere er tilgjengelige for et stort antall basismaskiner i varierende størrelse.

Se våre sandspredere fra SERCO under.

Produkter