Førere som bruker gasspedalen for å regulere hastigheten kan etter en arbeidsdag kjenne seg trøtt i benet. I det lange løp kan det være tungt å redusere kjørehastigheten med gasspedalen.

SmartDrive er et mer ergonomisk alternativ til gasspedal. Her forvandles gasspedalen automatisk til kjørepedal når håndgass er aktivert. Nå kan du med kjørepedalen justere kjørehastighet og ikke dieselmotorens turtallshastighet.

Gressklippere, løvblåsere, høytrykkspylere og børster krever høye turtall fra motoren, men hastigheten får ikke under arbeidets gang være for høyt. Med hjelp av SmartDrive-systemet kan du regulere motorens turtall optimalt for det redskap du bruker og kun benytte fotpedalen til å justere maskinens hastighet.

SmartDrive-pedalen er standard i alle nye Wille-modeller fra og med 2017.