SMART BY

Se for deg en avfallsinnsamlingslinje som er 100% integrert fra avfallsbeholder til gjenvinningsanlegg, 100% fossilfri, støyfri og med minimalt behov for transport.

Multimaskin tilbyr et konsept for avfallshåndtering hvor avfallsbeholder både komprimerer avfallet og selv varsler når tømming er nødvendig. Tømmingen skjer med elektrisk drevne kjøretøy påmontert baklift og container. 0% utslipp, støyfritt og ingen unødig kjøring.

 

Svenske tilstander

Norrmalms stadsdelsnämd, Stockholm, startet i 2016 et prosjekt med utplassering av solcelledrevne «smarte avfallsbeholdere», med komprimering og varsling. I løpet av tre år har de byttet ut 295 tradisjonelle avfallsbeholdere og erstattet disse med 124 smarte avfallsbeholdere. Sluttrapporten gir et godt innblikk i hvilket potensiale som ligger i en slik investering:

Utslipp av CO2 før og etter investeringen
FØR: 38.422 kg CO23/år
2017: 2.904 kg/år (NB! Dette utslippet skyldes bruk av dieseldreven bil for tømming/innhenting av avfallet. Ved bruk av elektrisk drevet kjøretøy vil CO2 utslippet vært 0 kg/år)

Antall tømminger
2013: 87.000 – 149.000 tømminger, avhengig av sommerværet (sol eller regn)
2017: 2.731 – 3.077 tømminger (2371 – full beholder, 346 tømminger av halvfulle beholdere)

Antall kjørte kilometer
2013: 41.030 km
2017: 3.136 km

Hele rapporten kan du laste ned, se nedlastningsmenyen til høyre.

 

 

FINBIN® CitySolar avfallsbeholder

FINBIN® CitySolar er solcelledrevne beholdere som komprimerer avfallet slik at kapasiteten økes opptil 20 ganger sammenlignet med en ordinær avfallsbeholder. FINBIN® CitySolar varsler selv når tømming er påkrevet. Dermed unngås kjøring til tomme og halvfulle avfallsbeholdere.

CitySolar passer spesielt godt der hvor det er behov for god kapasitet, og man ønsker å redusere antall ganger man tømmer en beholder. Beholderen er utstyrt med en solcelledrevet komprimator, som presser avfallet i innerbeholderen. Dermed kan man øke kapasiteten i beholderen betraktelig sammenlignet med en ordinær avfallsbeholder. Hvis man sammenligner med en typsik beholder på rundt 70-90 liter, kan man få plass til opptil 20 ganger så mye avfall i denne beholderen.

CitySolar benytter en egenutviklet skytjeneste som heter Finbin®Care, der man ved å bruke en app / logge seg på får en fullstendig oversikt over statusen til beholderne. Epost sendes direkte til den som har ansvaret, når den er full.

 

GOUPIL elektrisk nyttekjøretøy

Goupil med container og baklift er ideell for innhenting av avfall i parker, plasser, badestrender og lignende steder. Tømming av beholderne gjøres støyfritt og uten CO2 utslipp, med Goupil elektrisk nyttekjøretøy. Goupil er i dag Europas ledende aktør innen markedet for elektriske nyttekjøretøy. Goupil har inntil 135 km i rekkevidde og nyttelast opptil 1000 kg.

Goupil har et modultilpasset chassiskonsept og kan tilpasses et stort antall arbeidsoppgaver, – innsamling og transport av søppel eller organisk avfall, vedlikeholdsarbeid i parker og hager, ulke transportoppgaver. Eksempelvis kan den utstyres med tippbart lasteplan, skappåbygg, kjøleenhet, pick-up, container mm. Goupil er ideell for transport i bykjerner, parker, hager, kirkegårder, badeanlegg mm.

Les mer om Goupil her.

 

GLUTTON vakuumsugere

Glutton er en unik selvkjørende vakuumsugere med elektrisk framdrift. Ideell for innsamling av avfall på fortau, i trange portrom, parker og andre steder som kan være vanskelig tilgjengelig.  Brukeren sparer tid og økerproduktiviteten uten å kaste bort energien. Brukeren kan gå raskt og suge opp søppelet underveis. Glutton tar seg av alt; sigarettsneiper, bokser, flasker, hundeavføring, blader og kvister, tre-, stål- og aluminiumsspon osv.

Lang driftstid, mellom 8 og 16 timer avhengig av bruken, og 240 l container gjør Glutton til et ideelt hjelpemiddel for avfallsinnsamling. Stort filter, – avtrrekksluften er renere enn den pusten man trekker inn. Respekterer miljøet, 100% elektrisk og null CO2 utslipp. Ergonomisk og enkel å bruke.

Les mer om Glutton her.

 

 

REN BY

 

RAVO 5 eSerie feiemaskin

Ravo 5 eSerie er en ny kompakt, null-utslipps feiemaskin som er helt elektrisk, og har en helt nyutviklet drivlinje. I tillegg til en stillegående og effektiv elektrisk drivlinje, så benytter feiemaskinen seg av det velprøvde Hygion PM 2.5 partikkelfiltersystemet, som renser luften for svevestøv og reduserer utslippene til så å si null.

Feiemaskinens lave støynivå er spesielt hyggelig i tett befolkede bysentrum og boligområder. Kommunale etater og tjenesteleverandører kan benytte maskinen for feiing om natten, selv om det er støybegrensninger i området.

 

Klikk på bildet for å åpne ned brosjyren som blabar PDF.

Relaterte produkter