Norcar jordfres

Jordfresen har kraftige rotorer med fire skjæreblad.
Maskinen kultiverer jorda på en effektiv måte for å kunne bearbeide grunnen.
Meget effektiv for opparbeiding av plen og hager.

Relaterte produkter