Norcar HD skuffe

HD skuffene er tilpasset og konstruert for krevende materialforflytting og lasting. Konstruksjonen og volumet er lagd for å få en maksimal og trygg bruk selv med tungt materiale på respektive maskinmodell med hensyn til
deres tipplastverdi.

Skuffene har 15 mm kraftige skjærstål og skuffenes underside 10 mm kraftige sliteplateinnlegg.
HD skuffens utforming med bøyde sideplater med slippvinkel mot bakvegg gjør at den har meget bra
inntrengingsevne selv i grovt og tungt materiale.

Relaterte produkter