Når du arbeider på ujevnt underlag eller om grepet er forskjellig under hjulene, merker du forskjell hvordan maskiner oppfører seg i vanskelige forhold. Wille, som benytter mekanisk framdrift, er best på glatt underlag.

I hjulmotorer skjer kraftoverføringen med høytrykksslanger. Kraften til motorer overføres med en høytrykksslange over ramma: når ramma bøyes under kjøring og arbeid, så bøyer til slutt også slangen og forårsaker mekanisk stress og slitasje på den. Dette øker i sin tur risikoen for skader på slangen ved kjøring.

Kraften overføres jevnt til alle hjul med drift og dekkenes grep opprettholdes bedre.

I Wille benyttes mekanisk kraftoverføring, hvor kraften overføres til dekkene via akslingene og ikke med slanger over ramma. Kraften overføres jevnt til alle hjul med drift og dekkenes grep opprettholdes bedre.

Mekanisk kraftoverføring er vanlig på store maskiner, men en uvanlig egenskap for arbeidsmaskiner i den lille størrelsesklassen. Vår lille gigant Wille 265 er et unikt individ i sin klasse – i og med at mekanisk kraftoverføring er standard.