Wille 465, 665, og 865 har Automatic Eco Drive-funksjon som standard. Den justerer automatisk motorturtallet til det mest passende for arbeidsområdet, og reduserer dermed både drivstofforbruket og støy, i og med at det ikke krever høye turtall for transport eller arbeid.

Automatic Eco Drive fungerer på forskjellige måter i varierende kjørehastigheter. Føreren kan utifra maskinens innstillinger velge om funksjonen er på i både høy og lav hastighet, eller bare den ene. Automatic Eco Drive-funksjonen kan kobles ut ved behov.

 

Reduserer dermed drivstofforbruket og støy, i og med at det ikke krever høye turtall for transport eller arbeid.

 

Ved oppnådd maks hastighet senker automatikken motorens turtall slik at det er tilstrekkelig for å holde makshastigheten i gang. Dersom man under transport kommer i en oppoverbakke eller om man kjører i vanskelig terreng slik at hastigheten reduseres med 3 km/t øker automatikken maksverdien for motorturtallet inntil maks hastighet igjen er oppnådd.

 

Takket være den automatiske justeringen av turtallet, så reduseres drivstofforbruket og utslippet markant. Forbruket synker merkbart under kjøretiden. Automatic Eco Drive øker til og med førerens komfort i og med at støyen reduseres.