Miljø- og Klimaproblematikk er vår generasjons største utfordring.

Som individer og som medarbeidere i virksomheter, plikter vi alle å bidra til en positiv utvikling av vårt klima og miljø.

For å sikre en tydelig og forpliktende agenda på denne problemstillinen, har Multimaskin valgt sertifisering gjennom Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn er videre den første nasjonale ordningen som er blitt anerkjent av EU.

Via Miljøfyrtårn vil vi jobbe med å forbedre våre prestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energi, innkjøp og transport.

Vi anmoder alle våre samarbeidspartnere om å bistå i vår kontinuerlige forbedringsprosess slik at vi sammen kan bidra til en positiv utvikling av vårt klima og miljø.

Klikk her for å lese vår klima- og miljørapport for 2019.

Bjørn E. L. Larsen
Oslo, 5. april 2020
CEO
Multimaskin AS