Få støtte til el-varebil

Klima- og miljø Ola Elvestuen lanserte 27. august 2019, Nullutslippsfondet i regi av Enova. Fondet skal stimulere til å øke andel av el-varebiler, slik at utfasingen av fossildrevne varebiler kan gå raskere. Regjeringens målsetning er at fra og med 2025 så skal alle nye varebiler være fossilfrie.

Nullutslippsfondet var opprinnelig på kr. 500 mill årlig for 2019 og 2020, men er allerede øket med kr. 50 mill per år.

Det er lagt opp til en enkel og rask søknadsbehandling, og i realiteten skal man kunne søke om støtte mens man er hos forhandleren.

Enova støtter kjøp av batterielektrisk varebil. Støtten avhenger av motorens ytelse etter følgende tabell: (eksempel på standard støttesatser)

Støtten er basert på kW-effekten, og er inndelt i tre satser:

Motorytelse (hk) Maks effekt per halvtime (kW) Støtte
Liten (sats 1) < 80 hk < 60 kW 15 000
Mellomstor (sats 2) 80-120 hk 60 – 90 kW 25 000
Stor (sats 3) > 120 hk > 90 kW 50 000

 

I tillegg kan man også få støtte til lader, kr. 5 000.

Det er knyttet enkelte krav til støtten, som:


Støttemottaker er

  1. den som er oppført som eier av kjøretøyet i kjøretøyregisteret
  2. næringsaktører registrert i norsk foretaksregister
  3. solvent og ikke i økonomiske vanskeligheter

Kriterier for Nullutslippsfond varebil 2


Tiltaket

  1. gjelder kjøp av elvarebil
  2. kan ikke motta støtte fra andre offentlige aktører i tillegg til Enova

Andre krav

  • Kjøretøyet må være varebil klasse 1 eller klasse 2
  • Kjøretøyets tillatte totalvekt må være under 4250 kg
  • Kjøretøyet må være helelektrisk, hybridbiler støttes ikke
  • Kjøretøyet må være registrert i kjøretøyregisteret senest 6 måneder etter at tilskuddsbrevet er utstedt.

Flere av våre Goupil-modeller kvalifiserer til støtte, ta kontakt for mer informasjon

Mer informasjon om Nullutslippsfondet finner du her.